logo

Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych („dane”) Użytkownika podczas odwiedzania i korzystania ze strony internetowej https://hitnspin.com/ („Witryna”) lub komunikacji z administracją Witryny za pomocą udostępnionych danych kontaktowych.

O nas

Hitnspin.com jest obsługiwany przez ICS MANPOWER SOLUTIONS Ltd., spółkę zarejestrowaną w Republice Cypryjskiej, z głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem: Voukourestiou, 25, Neptune House, 1 piętro, Flat/Office 11 Zakaki, 3045, Limassol, Cypr; Numer rejestracyjny: HE 445968. Wszystkie usługi hazardowe są licencjonowane przez TwiceDice B.V. (Licencja 8048/JAZ2021-047), Adres: Korporaalweg 10 Willemstad, Сuгасао. Numer rejestracyjny: 154842, która jest spółką dominującą ICS MANPOWER SOLUTIONS Ltd.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem [email protected].

Jakie dane przetwarzamy

Dane kontaktowe. Komunikując się z nami za pośrednictwem interfejsu Witryny lub za pośrednictwem udostępnionych przez nas danych kontaktowych, Użytkownik przekazuje nam następujące dane:
• dane kontaktowe Użytkownika: adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu;
• imię i nazwisko;
• wszelkie informacje przekazywane podczas komunikacji z nami;
• ponadto rejestrujemy historię naszej komunikacji z Użytkownikiem, w tym zapisy rozmów głosowych (na przykład podczas komunikacji głosowej z obsługą klienta itd.)

Dane konta. Podczas tworzenia konta w Witrynie, Użytkownik udostępnia nam, poza danymi kontaktowymi, następujące dane:
• imię i nazwisko;
• płeć;
• datę urodzenia;
• informacje o aktywowanych kuponach;
• nazwę Użytkownika (jeśli dotyczy);
• identyfikator Skype;
• inne dane (jeśli dotyczy).

Ponadto w przypadku wykluczenia konta z hazardu na czas określony lub jego zablokowania na stałe, taka informacja również będzie przez nas przechowywana.

Dane dotyczące zgody na świadczenie usługi newslettera. Gromadzimy dane dotyczące wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera.

Dane referencyjne. Gromadzimy dane o poleceniu Użytkownika (Użytkowniku lub partnerze polecającym).

Dane dotyczące zawieranych zakładów. Dane te obejmują informacje o stawianych przez Użytkownika zakładach i ich wyniku, rozegranych grach oraz sumie wygranych, przegranych i tym podobne.

Dane weryfikacyjne. Podczas procesu weryfikacji Użytkownik zostanie poproszony o przedstawienie następujących danych:
• kopia lub zdjęcie dokumentu tożsamości;
• zdjęcie instrumentu płatniczego (przeznaczonego do realizowania płatności w Witrynie) lub inny dowód potwierdzający jego posiadanie;
• zdjęcie Użytkownika;
• zdjęcie Użytkownika z dokumentem tożsamości i kartę płatniczą trzymanymi w rękach;
• potwierdzenie adresu zamieszkania Użytkownika – rachunek za media, telefon lub inny dokument, który zgodnie z prawem obowiązującym na terenie jurysdykcji Użytkownika i wymogami regulacyjnymi jest akceptowany jako potwierdzenie adresu;
• potwierdzenie źródła majątku i środków (w niektórych sytuacjach);
• zapisy rozmów telefonicznych / wideorozmów z administracją Witryny (jeśli weryfikacji dokonano za pomocą rozmowy telefonicznej / wideorozmowy);
• podczas przeprowadzania weryfikacji sprawdzamy niektórych Użytkowników Witryny w rejestrach państwowych, bazach osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i innych wiarygodnych źródłach oraz gromadzimy o nich dodatkowe dane.

Dane dotyczące płatności. W Serwisie stosowane jest szyfrowanie SSL, które zapewnia poufność Twoich informacji podczas przesyłania danych. Operacje płatnicze są przeprowadzane w całości za pośrednictwem bezpiecznego serwera bramki płatniczej. Możemy jednak przechowywać historię wpłat i wypłat oraz ograniczone informacje dotyczące płatności (na przykład cztery ostatnie cyfry numeru karty kredytowej, wystawcy banku itp.).

Dane dotyczące programu lojalnościowego. Z myślą o stałych Użytkownikach Witryny stworzyliśmy program lojalnościowy. W związku z tym tworzymy dane dotyczące udziału Użytkownika w tym programie. Niniejsze dane obejmują:
• uzyskane punkty;
• poziom Użytkownika;
• kwota cashbacku;
• inne dane, które mogą być przetwarzane w ramach programu lojalnościowego.

Dane dotyczące bonusów. Przetwarzamy dane dotyczące korzystania z bonusów w ramach programu bonusowego. Niniejsze dane obejmują między innymi:
• informacje o bonusach, z których skorzystał Użytkownik;
• saldo bonusowe Użytkownika.

Automatycznie gromadzone dane. Niektóre dane są gromadzone automatycznie podczas wizyt w Witrynie. Takie dane są pobierane z przeglądarki Użytkownika i analizowane przez nas. Należą do nich:
• całkowity czas spędzony w Witrynie;
• informacje o użyciu linków wewnętrznych (na podstawie adresu URL następnej wyświetlanej strony);
• adres IP Użytkownika oraz identyfikator przeglądarki (która przeglądarka jest używana, jaka jest jej wersja i na jakim systemie operacyjnym jest zainstalowana).

Dane zawarte w plikach cookie. Pliki cookie mogą gromadzić dane objęte definicją „danych osobowych”. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu plików cookie, należy zapoznać się treścią Polityki Cookie.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.


Cel Dane Podstawa prawna


Cel

Administrowanie i ochrona Witryny:

  • w celu ochrony Witryny przed cyberatakami (między innymi atakami DDoS);
  • w celu diagnostyki wszelkich problemów z Witryną lub serwerem, na którym znajduje się Witryna.
Dane

a) Automatycznie gromadzone dane;
b) dane zawarte w plikach cookie.

Podstawa prawna

Prawnie uzasadnione interesy Firmy na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) Regulation 2016/679 (hereinafter the “RODO”). Administrowanie i ochrona Witryny oraz serwera, na którym znajduje się Witryna stanowią uzasadnione interesy Firmy.Cel

Utworzenie konta i zagwarantowanie dostępu do usług świadczonych w Witrynie. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie utworzyć konta Użytkownika w Witrynie i świadczyć usług.

Dane

a) Dane kontaktowe;
b) dane konta;
c) dane dotyczące zawieranych zakładów;
d) dane dotyczące płatności.

Podstawa prawna

Wykonanie umowy na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane te są niezbędne do utworzenia konta w Witrynie i wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.Cel

Przeprowadzenie weryfikacji. Weryfikację przeprowadzamy w celu a) zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: z tego wynika, że podanie danych weryfikacyjnych jest wymagane przez prawo. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie wywiązać się z naszego obowiązku prawnego wynikającego z wyżej wymienionych przepisów; b) zapobiegania nadużyciom finansowym, oszustwom i naruszaniu warunków Regulaminu Witryny. W niektórych przypadkach przeprowadzamy dodatkową weryfikację (np. za pomocą wideorozmowy) w celu zapobiegania naruszeniu warunków Regulaminu (stanowiącego umowę między Użytkownikiem a nami), oszustwom i nadużyciom finansowym. Z tego wynika, że dodatkowa weryfikacja jest procedurą wymaganą przez umowę zawartą między Użytkownikiem a nami; c) zapobiegania korzystania z Witryny przez dzieci.
Bez przeprowadzenia weryfikacji nie bylibyśmy w stanie utworzyć konta Użytkownika (w niektórych przypadkach) lub zezwolić na kontynuowanie korzystania z konta.

Dane

Wszelkie dane dotyczące Użytkownika, które posiadamy.

Podstawa prawna

a) Podczas przeprowadzania weryfikacji w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i zapobieganiu korzystania z Witryny przez dzieci: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Firmie na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
b) Podczas przeprowadzania weryfikacji w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego zapobiegania nadużyciom finansowym i oszustwom: prawnie uzasadnione interesy Firmy na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zapobieganie nadużyciom finansowym i oszustwom stanowi prawnie uzasadniony interes Firmy;
c) c) Podczas przeprowadzania weryfikacji w celu zapobiegania naruszania warunków Regulaminu Witryny: wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Regulamin stanowi umowę, której stronami są Użytkownik i Firma. Niepoddanie się weryfikacji stanowi naruszenie warunków niniejszego dokumentu.Cel

Wypełnienie żądań organów rządowych, sądów i podobnych organów.

Dane

Wszelkie dane dotyczące Użytkownika, które posiadamy.

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Firmie na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;Cel

Komunikacja z Użytkownikiem.
Możemy się kontaktować z Użytkownikiem w różnych sprawach:

a) gdy Użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą interfejsu Witryny lub za pomocą udostępnionych danych kontaktowych Witryny i zadaje pytania dotyczące Witryny, Firmy itp.;
b) gdy użytkownik korzysta z Witryny, komunikuje się z zespołem obsługi klienta lub innymi pracownikami firmy, którzy mogą być związani ze świadczeniem przez nas usług, lub rozwiązującymi problemy Użytkownika związane z korzystaniem z Witryny;
c) ponadto możemy wykorzystywać dane kontaktowe Użytkownika w celu powiadomienia go o zmianach w Witrynie, oferowanych produktach, świadczonych usługach i dokumentach/zasadach, które dotyczą Użytkownika.

Dane

Dane kontaktowe oraz wszelkie inne dane dotyczące Użytkownika, które posiadamy (jeśli są niezbędne do komunikacji).

Podstawa prawna

a) Jeśli odwiedzający Witrynę nie posiada konta w Witrynie i komunikuje się z nami w sprawach ogólnych: uzasadnione interesy Firmy na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Komunikowanie się z osobami trzecimi stanowi uzasadniony interes Firmy;
b) Gdy komunikujemy się z Użytkownikiem w trakcie korzystania z Witryny, konta lub naszych usług: wykonanie umowy której Użytkownik jest stroną na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Bez takiej komunikacji nie bylibyśmy w stanie zapewnić dostępu do niektórych funkcji Witryny lub rozwiązać problemów, które mogą powstać w czasie korzystania z Witryny.Cel

Wypełnienie żądań Użytkownika, którego dane dotyczą, oraz innych żądań prawnych Użytkownika.

Dane

Wszelkie dane dotyczące Użytkownika, które posiadamy.

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Firmie na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.Cel

Egzekwowanie samowykluczenia Użytkownika. Jeśli Użytkownik podjął decyzję o samowykluczeniu (zablokowaniu lub ograniczeniu dostępu do konta na czas określony lub zablokowaniu konta na stałe), wykorzystamy dane Użytkownika w celu zrealizowania samowykluczenia.

Dane

a) Dane weryfikacyjne;
b) dane konta;
c) dane kontaktowe;
d) dane dotyczące płatności;

Podstawa prawna

Wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.Cel

Świadczenie usługi newslettera.

Dane

a) Dane dotyczące zgody na świadczenie usługi newslettera;
b) dane kontaktowe.

Podstawa prawna

Wyrażona przez Użytkownika zgoda, na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.Cel

Poprawa funkcjonalności Witryny:
a) testowanie nowych funkcji i możliwości Witryny;
b) badania i analiza.

Dane

a) Automatycznie gromadzone dane;
b) dane zawarte w plikach cookie.

Podstawa prawna

Prawnie uzasadnione interesy Firmy na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Udoskonalenie i ulepszenie Witryny oraz usług świadczonych za pośrednictwem Witryny stanowią uzasadnione interesy Firmy.Cel

Dostęp do Witryny
oraz dostosowanie Witryny do urządzenia i ustawień urządzenia Użytkownika.

Brak automatycznie gromadzonych danych oraz danych zawartych w plikach cookie uniemożliwia zagwarantowanie działania lub prawidłowego działania Witryny. Na przykład w przypadku zablokowania plików cookie Użytkownik utraci możliwość logowania w Witrynie, a także nie zostaną zapamiętane jego wybory (np. język Witryny).

Dane

a) Automatycznie gromadzone dane;
b) dane zawarte w plikach cookie.

Podstawa prawna

Prawnie uzasadnione interesy Firmy na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zapewnienie dostępu do Witryny stanowi uzasadniony interes Firmy.Cel

Zapobieganie naruszeniom warunków Regulaminu, oszustwom, zmowom, korzystaniu z Witryny w złej wierze i innym podobnym działaniom.

Dane

Wszelkie dane o Użytkowniku, które posiadamy.

Podstawa prawna

Prawnie uzasadnione interesy Firmy na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zapobieganie naruszeniom warunków Regulaminu, oszustwom, zmowom, korzystaniu z Witryny w złej wierze i innym podobnym działaniom stanowią uzasadniony interes Firmy.Cel

Obliczenie prowizji dla polecającego który skierował Użytkownika do Witryny.

Dane

a) Dane konta;
b) dane kontaktowe;
c) dane dotyczące zawieranych zakładów;
d) dane dotyczące płatności.

Podstawa prawna

Prawnie uzasadnione interesy Firmy na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Obliczanie prowizji dla polecających stanowi uzasadniony interes Firmy.Cel

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. Możemy wykorzystać dane Użytkownika w celu ochrony naszych interesów prawnych w sporach sądowych, prawnych itp.

Dane

Wszelkie dane o Użytkowniku, które posiadamy.

Podstawa prawna

Prawnie uzasadnione interesy Firmy na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń prawnych stanowią uzasadniony interes Firmy.Cel

Ułatwienie dokonywania płatności za pośrednictwem Witryny. Bez danych dotyczących płatności nie jesteśmy w stanie przetwarzać płatności Użytkownika, a co się z tym wiąże, świadczyć usług w Witrynie.

Dane

Dane dotyczące płatności.

Podstawa prawna

Wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.Cel

Obliczenia salda Użytkownika w Witrynie (salda bonusowego oraz prawdziwych pieniędzy).

Dane

a) Dane dotyczące płatności;
b) dane dotyczące bonusów;
c) dane dotyczące programu lojalnościowego;
d) dane dotyczące zawieranych zakładów.

Podstawa prawna

Wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.Cel

Obliczenie cashbacku.

Dane

a) Dane dotyczące płatności;
b) dane dotyczące bonusów;
c) dane dotyczące programu lojalnościowego;
d) dane dotyczące zawieranych zakładów.

Podstawa prawna

Wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.Cel

Świadczenie usługi wsparcia VIP niektórym Użytkownikom.

Dane

a) Dane dotyczące płatności;
b) dane dotyczące bonusów;
c) dane dotyczące programu lojalnościowego;
d) dane dotyczące zawieranych zakładów.

Podstawa prawna

Prawnie uzasadnione interesy Firmy na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Obsługa VIP niektórych Użytkowników stanowi uzasadniony interes Firmy.Cel

Świadczenie usługi programu lojalnościowego.

Dane

a) Dane dotyczące płatności;
b) dane dotyczące bonusów;
c) dane dotyczące programu lojalnościowego;
d) dane dotyczące zawieranych zakładów.

Podstawa prawna

Wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Odbiorcy danych dotyczących Użytkownika

Nasi podwykonawcy, firmy partnerskie i inne podmioty. Praca Witryny oraz świadczenie usług za jej pośrednictwem wiąże się z zatrudnieniem wielu osób przez Firmę oraz jej partnerów, podwykonawców i inne podmioty. Oznacza to, że mogą być im udostępniane dane dotyczące Użytkownika. Należy pamiętać, że przekazywanie danych jest zabezpieczone odpowiednimi umowami określającymi procedurę udostępniania danych, które zobowiązują odbiorców do przetwarzania danych zgodnie z niniejszą Polityką oraz przepisami ochrony danych, którym podlega Firma. Angażujemy usługodawców do następujących usług:
• Hosting Witryny i danych;
• Usługi marketingowe;
• usługi informatyczne i usługi bezpieczeństwa;
• Dostawcy usług oprogramowania do obsługi klienta;
• Dostawcy usług płatniczych;
• usługi KYC, zwalczania oszustw i prania brudnych pieniędzy;
• Dostawcy gier;
• Audyt, usługi prawne i zgodności.

Centra danych, które pozwalają na pracę Witryny. Witryna oraz świadczone za jej pośrednictwem usługi są umieszczone na serwerze należącym do strony trzeciej. Oznacza to, że dane Użytkownika są udostępniane takim podmiotom. Należy pamiętać, że dane dotyczące Użytkownika są przechowywane w zaszyfrowanej formie, która nie pozwala na odkodowanie ich bez kluczy odszyfrowania.

Instytucje finansowe: banki, dostawcy usług płatniczych, systemy/bramki płatnicze i inne podobne podmioty. Transakcje Użytkownika w ramach usług świadczonych w Witrynie są przetwarzane przez zewnętrzne instytucje finansowe. Oznacza to, że dane dotyczące Użytkownika będą im udostępniane w celu przetwarzania transakcji oraz wypełniania obowiązków prawnych i regulacyjnych.

Firmy kurierskie. W przypadku wygranej nagrody lub nagród fizycznych, dane zwycięzcy zostaną udostępnione firmie kurierskiej, której zostanie zlecone dostarczenie wygranej lub nagrody do zwycięzcy.

Jednostki akredytujące, audytorzy. Dane dotyczące Użytkownika mogą zostać udostępnione audytorom podczas niezależnego audytu Firmy. Wszystkie te organy i audytorzy są prawnie zobowiązani do przetwarzania danych zgodnie niniejszą Polityką i obowiązującym prawem.

Google Analytics. Witryna korzysta z usługi analizy danych Google Analytics. Usługa jest świadczona przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje wspomniane wyżej pliki cookie. Generowane przez pliki cookie informacje o sposobie korzystania z Witryny są zazwyczaj przesyłane i przechowywane na serwerach Google w USA. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia Użytkownikom i odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Google Analytics. Aby zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, należy wejść w następujący link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Analitycy. Korzystamy z usług analizy danych, aby mierzyć i rozumieć naszych odbiorców, dostosowywać nasze usługi marketingowe, ulepszać korzystanie z Witryny. Do analityków należą: Google Analytics i Hotjar.

Cloudflare, Inc. Firma korzysta z usług świadczonych przez Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 USA. Сloudflare dostarcza usługi optymalizacji stron i w zakresie bezpieczeństwa, które Firma wykorzystuje w celu ulepszania i ochrony Witryny – w tym serwer reversed proxy i usługi zapewnienia bezpieczeństwa. Cloudflare może gromadzić dane logowania Użytkowników Witryny. Ponadto Firma wykorzystuje plik cookie Cloudflare w celach bezpieczeństwa (więcej informacji zawarto w Polityce Cookie). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez Cloudflare, należy kliknąć w następujący link https://www.cloudflare.com/privacypolicy.

Hotjar. Hotjar (spółka zarejestrowana pod adresem: Hotjar Ltd, Level 2 St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta) to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć zachowanie Użytkowników (tj. ile czasu spędzają na jakich stronach, jakie linki klikają itd.) i pozwala ulepszać Witrynę. Hojtar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia danych o zachowaniu naszych Użytkowników i o ich urządzeniach [w szczególności adres IP urządzenia (rejestrowany i przechowywany wyłącznie w formie zanonimizowanej), rozmiar ekranu urządzenia, rodzaj urządzenia (unikatowe identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizacja geograficzna (tylko kraj), preferowany język podczas odwiedzin w Witrynie]. Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu Użytkownika. Aby zablokować przetwarzanie przez Hojtar danych dotyczących Użytkownika, należy udać się na stronę rezygnacji Hojtara dostępnej pod adresem https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.


Jak długo przechowywane są dane dotyczące Użytkownika

Dla danych naszych użytkowników, którzy posiadają konto w Serwisie: 6 (sześć) lat licząc od dnia zamknięcia konta w Serwisie i rozwiązania umowy z Tobą. Prawa Użytkownika, którego dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, Użytkownikowi przysługuje szereg praw, które może egzekwować w następujący sposób a) wysyłając wniosek na adres naszego biura; b) wysyłając wniosek na nasz adres e-mail [email protected]; c) za pomocą interfejsu Witryny (w przypadku kilku opcji).

Należy pamiętać, że niniejsze prawa podlegają pewnym ograniczeniom:

  • jeśli mamy wątpliwości odnośnie do tożsamości żądającego wykonania jakichkolwiek praw Użytkownika/gościa, przed wykonaniem tych praw poddamy go weryfikacji tożsamości;
  • możemy ograniczyć lub odmówić wykonania praw określonych poniżej lub odmówić wykonania jakichkolwiek praw, jeśli ograniczenie lub odmowa jest zgodna z przepisami prawnymi, którym podlega Firma, lub jeśli możemy odmówić wykonania żądania zgodnie z odpowiednią podstawą prawną. W takim przypadku powód odmowy zostanie przedstawiony w odpowiedzi na żądanie;
  • informacje zawarte w niniejszej sekcji są jedynie informacją o prawach wynikających z RODO i nie wywołują skutków prawnych. Więcej informacji o prawach można znaleźć w artykułach 15-22 RODO.

Użytkownik posiada następujące prawa:

Prawo do wycofania zgody. Jeśli Użytkownik uprzednio wyraził zgodę (na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na przetwarzanie dotyczących go danych, ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Oznacza to, że w momencie wycofania zgody na przetwarzanie danych, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo dostępu. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do otrzymania kopii przetwarzanych danych.

Prawo do sprostowania danych. Użytkownik ma prawo do żądania od nas sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym"). Użytkownik ma prawo żądania od nas usunięcia dotyczących go danych osobowych. Po przedstawieniu żądania dane dotyczące Użytkownika zostaną usunięte. Prawo zostanie wykonane, jeśli:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
• Użytkownik wycofał zgodę (jeśli została udzielona) i nie ma innej podstawy prawnej dalszego przetwarzania;
• nie musimy przechowywać danych dotyczących Użytkownika w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
• dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
• nie ma ograniczeń takiego prawa wynikających z obowiązujących przepisów;
• w innych przypadkach, gdy usunięcie jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, jeżeli przetwarzanie było uzasadnione wykonaniem prawnie uzasadnionych interesów Firmy lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Ponadto Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (jeśli dotyczy).

Prawo do ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
• Użytkownik kwestionuje prawidłowość dotyczących go danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu dotyczących go danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie prawa do sprzeciwu do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po jego stronie są nadrzędne wobec podstaw Firmy.

Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo otrzymać od nas dane, które nam dostarczył, w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi (prościej mówiąc, do innej firmy). Niniejsze prawo przysługuje tylko wtedy, gdy:
• przetwarzanie odbywało się w sposób zautomatyzowany;
• odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO (zgody), lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: przetwarzanie, które odbywało się na podstawie umowy zawartej między Użytkownikiem a nami.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik w dowolnej chwili może się z nami skontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem dotyczących go danych, włącznie ze skargami. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected], a my odpowiemy.
Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi na Twoje zapytanie lub jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki zarządzamy Twoimi danymi osobowymi, zawsze masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w kraju Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia. Uprzejmie prosimy, abyś najpierw spróbował rozwiązać wszelkie problemy, które możesz mieć z nami (chociaż, jak wspomniano powyżej, masz prawo w dowolnym momencie skontaktować się z właściwym organem regulacyjnym).


Przekazywanie danych do państw trzecich

Nasza Firma prowadzi działalność o zasięgu globalnym, co oznacza, że dane dotyczące Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Opieramy się na następujących metodach przekazywania danych osobowych do „państw trzecich”:
• Przekazujemy dane osobowe do państwa trzeciego, gdy Komisja Europejska uzna, że to państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony. Więcej szczegółów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej;
• W przypadku korzystania z usług dostawców, którzy nie podlegają mechanizmowi zapewniania odpowiedniej ochrony, zapewnimy, że w razie potrzeby zostaną wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia i środki, w tym poprzez włączenie szczegółowych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu stosowanego przez nas przy przekazywaniu Twoich danych osobowych do „państw trzecich”, skontaktuj się z nami.

       

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących dzieci

Witryna nie jest przeznaczona dla Użytkowników, którzy nie ukończyli 18 lat lub nie osiągnęli wieku uprawniającego do uprawiania hazardu według prawa obowiązującego w kraju rezydencji (jurysdykcji) Użytkownika („pełnoletniość”). Rodzic lub prawny opiekun dziecka, które korzysta z naszej Witryny, powinien się skontaktować z nami za pomocą dowolnych środków komunikacji, a my podejmiemy odpowiednie działania.

Witryny stron trzecich

Witryna może zawierać linki do witryn będących własnością stron trzecich. Na przykład linki/hiperłącza do witryn stron trzecich („witryny stron trzecich”). Użytkownik odwiedza takie witryny na własne ryzyko. Firma nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczone w tego typu witrynach i za skutki wizyt Użytkownika w witrynach stron trzecich. Firma zaleca, aby przed wprowadzeniem jakichkolwiek danych w witrynach stron trzecich zapoznać się z „polityką prywatności”, „polityką przetwarzania danych” oraz innymi dokumentami zamieszczonymi w takich witrynach.

Zmiany Polityki

Firma może wprowadzać zmiany w zakresie niniejszej polityki. W przypadku jakichkolwiek zmian, Firma opublikuje zmienioną treść Polityki przed rozpoczęciem jej obowiązywania. Firma poinformuje zarejestrowanych Użytkowników o zmianach wysyłając powiadomienie e-mailem. Kontynuowanie korzystania z Witryny po wprowadzeniu zmian będzie rozumiane jako potwierdzenie zapoznania się z treścią zmienionej Polityki i jej akceptacja.

Wersje językowe Polityki

Niniejsza Polityka Prywatności została napisana w języku angielskim. Należy pamiętać, że jej wersje w innych językach zostały stworzone jedynie dla wygody Użytkowników. W przypadku rozbieżności między wersjami językowymi niniejszej polityki, rozstrzygająca będzie wersja angielska.

Ostatnia aktualizacja: 9 maja 2023 r