logo

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

 1. Biorąc pod uwagę ten regulamin, gwarantujesz, potwierdzasz i zgadzasz się, że:
  • Masz ukończone 18 lat lub osiągnąłeś wiek, który jest pozwala uczestniczyć w grach hazardowych zgodnie z prawem w twoim kraju.
  • Jesteś prawowitym właścicielem środków na swoim koncie. Wszystkie informacje przekazane Firmie w procesie rejestracji i/lub późniejszym terminie, w tym transakcje wymagające wpłaty środków, są poprawne, aktualne, dokładne i w pełni odpowiadają imieniu (imionom) na karcie (kartach) kredytowej/debetowej lub innych kontach rozliczeniowych, które będą wykorzystywane do deponowania lub otrzymywania środków na twoje konto/z twojego konta.
  • Użytkownik jest w pełni świadomy, że istnieje ryzyko utraty pieniędzy w trakcie korzystania z usług na stronie internetowej i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty związane z korzystaniem z usług na tej stronie. Zgadzasz się na korzystanie z usług wyłącznie według własnego wyboru, decyzji i na własne ryzyko. Nie masz prawa wysuwać żadnych roszczeń wobec Spółki dotyczących swoich strat.
  • W pełni rozumiesz ogólne metody, zasady i procedury korzystania z usług i gier w Internecie. Rozumiesz, że jesteś odpowiedzialny za zapewnienie poprawności stawek i gier. Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić reputacji firmy.
 2. Akceptując Regulamin, dajesz nam prawo do okresowego przeprowadzania inspekcji według naszego uznania lub które będą wymagane przez strony trzecie (w tym organy nadzoru) w celu zweryfikowania twojej tożsamości i danych kontaktowych ("Weryfikacja").
 3. Podczas procesu weryfikacji możemy ograniczyć możliwość wypłacania środków z konta.
 4. Jeśli podane przez ciebie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, wprowadzające w błąd i / lub niekompletne, naruszasz warunki umowy i jesteśmy uprawnieni do natychmiastowego zamknięcia twojego konta i / lub odmówienia korzystania z usług Serwisu, oprócz do innych dowolnych działań według własnego uznania.
 5. Jeśli nie możemy potwierdzić osiągnięcia tobą dopuszczalnego wieku, jesteśmy uprawnieni do zawieszenia twojego konta. Jeśli w momencie uczestnictwa w operacjach na stronie internetowej związanej z hazardem twój wiek był niższy niż dopuszczalny, wtedy:
  • Twoje konto zostanie zamknięte;
  • Wszystkie transakcje dokonane w tym czasie tracą ważność, a odpowiednie środki zdeponowane przez ciebie na koncie zostaną zwrócone;
  • Wszelkie wykonane zakłady w tym czasie zostaną anulowane i zwrócone;
  • Wszelkie wygrane zgromadzone w okresie, w którym twój wiek był niższy niż dopuszczalny, zostaną utracone, a na żądanie będziesz musiał zwrócić nam wszystkie środki, które zostały pobrane z twojego konta.